úvodní strana s aktualitamiplán akcívzdělávání a výchova dětíškolní řád a organizaceinformace o škole
Prohlídka naší školy
Naše třídy
třída „kuřátek“
třída „koťátek“
třída „broučků“
třída „motýlků“
Aktuality
Poslední změna na stránkách: 29. 4. 2017
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do naší Mateřské školy se koná ve čtvrtek 4. května 2017 od 10.00 hod. do 16.00 hod. Podrobnější informace najdete v "hlavičce" Školní řád a organizace - Zápis do MŠ.
MOTÝLCI - KERAMIKA
4. května – čtvrtek - Třída Motýlci – keramika glazování v SVČ MÉĎA na 10.00 hod. odjezd autobusem 9.25 hod., návrat na oběd.
DIVADLO SMÍŠEK v MŠ
10. května 2017, ve středu v 9.15 hod. divadlo SMÍŠEK V MŠ VELKÁ SLONÍ POHÁDKA Vstupné 35,- Kč
KUŘÁTKA - pracovní dílna
10.května, ve středu 2017 V 15.00 hod. KUŘÁTKA – pracovní dílna – TVOŘÍME PRO MAMINKY
BROUČCI - Besídka u příležitosti Dne maminek
Ve středu, 10.května 2017 V 15.15. hod. - BROUČCI - Besídka u příležitosti Dne maminek
MOTÝLCI - HRAVÉ ODPOLEDNE
V úterý, 16. května 2017 v 15.15 hod. MOTÝLCI HRAVÉ ODPOLEDNE - Besídka pro maminky + soutěže s rodiči
KOŤATA + BROUČCI - ZUŠ Revoluční ulice
Ve středu ,17.května 2017 V 10.45 hod. – KOŤATA A BROUČCI Navštívíme ZUŠ na Revoluční ulici – půdní prostory TRÁM. Je pro nás připraven hudební pořad pro děti – První krůčky k umění pod názvem „Vzhůru ke hvězdám…“ VSTUPNÉ 20,- KČ.
KOŤATA - BESÍDKA KE DNI MATEK
Ve čtvrtek, 18.května 2017 V 15.15. hod. - KOŤATA Zveme rodiče na besídku u příležitosti Dne maminek na téma „POHÁDKY PRO MAMINKY“ Děti upečou dopoledne buchtu, připraví rodičům pohoštění, (přinesou do MŠ jeden kompot – nejlépe meruňky, broskve, třešně, švestky apod. – bez pecek), odpoledne proběhne besídka se společnou ochutnávkou buchty.
VÝLET DO DĚTSKÉHO SVĚTA TECHNIKY OSTRAVA-VÍTKOVICE
VE ČTVRTEK, 25. 5. 2017 VÝLET DO OSTRAVY V 8.15 HOD. DĚTSKÝ SVĚT TECHNIKY -VÍTKOVICE MOTÝLCI, KOŤATA A BROUČCI vstupné 40,- Kč + 110,- Kč autobus celkem 150,- Kč – vybíráme ve třídách (Broučci, Motýlci, Koťata) odjezd autobusem v 8.15 hod od MŠ. Děti budou po svačině, návrat okolo 12.30 – 13.00 hod.
KOUZLENÍ S KLAUNEM
V PONDĚLÍ, 29.května 2017 V 9.00 hod.v MŠ „KOUZLENÍ S KLAUNEM“ – představení pro děti vstupné 40,- Kč
Alergeny v potravinách
Vážení rodiče, od prosince loňského roku jsme povinni vás informovat o možném výskytu alergenů v potravinách a připravovaných pokrmech. Alergeny jsou na jídelníčku označeny čísly, jejich seznam je rovněž na nástěnce u jídelníčku. 1. obiloviny obsahující lepek, 2. korýši a výrobky z nich, 3. vejce a výrobky z nich, 4. ryby a výrobky z nich, 5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich, 6. sójové boby (sója) a výrobky z nich, 7. mléko a výrobky z něj, 8. skořápkové plody a výrobky z nich, 9. celer a výrobky z něj, 10. hořčice a výrobky z ní, 11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich, 12. oxid siřičitý a siřičitany v koncentracíh vyšších než 10 mg, ml/kg, l, 13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj, 14. měkkýši a výrobky z nich.
Projekty 2014/2015
Huráá!!
Získali jsme mezinárodní titul EKOŠKOLA – na základě auditu ze dne 14. 4. 2016, který je platný po dobu 2 let.
Slavnostní předávání titulu EKOŠKOLA, vlajky a loga proběhne v Praze v Hlavním sále budovy Valdštejnského paláce – Senátu Parlamentu ČR dne 15. 6. 2016.
Děkujeme celému Ekotýmu a spolupracujícím dětem, zaměstnancům školy i rodičům za zapojení v programu a za jejich tvořivý přístup, práci a účast na akcích školy.

Mateřská škola Maxima Gorkého se zapojila ve školním roce 2014/2015 do těchto vzdělávacích projektů:
Učíme se a tvoříme s Dřeskem a Tilpínou
pořádané Sluňákovem – centrem ekologických aktivit města Olomouce
Vzdělávání pro pedagogy bylo zaměřené ke zvyšování pedagogických a profesních dovednostív oblasti aktivizujících forem vzdělávání. Ve vzdělávání byly zařazeny bloky ze základů pedagogiky, psychologie, výtvarné, hudební, dramatické a pohybové výchovy, základy a postupy při kreativním tvoření, práce s materiály (dřevo, sklo, papír, textil, hlína) a tvoření scénářů tematických dnů – metodiky.
Vzdělávání bylo hrazeno z grantů v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Zapojením pedagogů mateřská škola získala originální materiální vybavení : TruhluDřeska a Tilpíny – bednu s materiály, nástroji a metodické materiály v hodnotě 15000,- Kč.
Podpora polytechnického vzdělávání 14 MŠ z Moravskoslezského kraje
pořádané EDUCO centrum s.r.o. Krnov
Cílem projektu bylo poskytnutí metod a přístupů rozvoje polytechnického vnímání ve výuce a výchově dětí, které jsou zároveň v jejich prostředí snadno využitelné a tím napomoci procesu zapojování polytechnického vzdělávání v MŠ. Zaměření se týkalo i rozvoje týmové spolupráce ve výuce předškolních dětí a raného technického vzdělávání za pomoci stavebnicových systémů.
Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a rozpočtu ČR.
Zapojením pedagogů získala mateřská škola stavebnice LEGO (14 KRABIC) zdarma z projektu, protože je MŠ čtyřtřídní, bylo ještě dokoupeno LEGO za 30000,- Kč. Pedagogové zpracovávaly metodické materiály a měly projektové tematické výstupy z tvoření a vzdělávacích aktivit z LEGA a dalších stavebnicových systémů a doplňků z různých druhů materiálů.
KRNOV – čisté město pod Cvilínem
V úterý, 3. června 2014 proběhl na zahradě mateřské školy Maxima Gorkého projekt „Krnov, čisté město pod Cvilínem“, podpořen dotací Města Krnova se 4 000,- Kč a spolupodílením MŠ 1 500,- Kč. Setkalo se zde celkem 42 dětí z osmi mateřských škol a na 12ti stanovištích byly pro ně připraveny vědomostní a dovednostní aktivity – zaměřené k seznamování a také k prohlubování již některých znalostí a dovedností dětí v oblasti ekologie, konkrétně k třídění odpadů, šetření vodou a životního prostředí a udržování čistoty a pořádku v prostředí, kde děti žijí. Děti zúročily své znalosti a vědomosti a během aktivit si vytvářely výtvarné produkty z odpadového materiálu. Některé si odnesly s sebou, jiné byly vystaveny na MěÚ v Krnově, kde je mohli zhlédnout i ostatní občané našeho města. Akce se konala v součinnosti s letošní celoměstskou kampaní „Krnov – město pod Cvilínem“.
Projekt Cirkus
Dne 5. Září 2011 byla ukončena revitalizace zeleně mateřské školy a rekonstrukce zahrady mateřské školy - projektu, vedeném v programu ROP, pod registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/03.00818 a názvem „CIRKUS“ v řádném termínu dle smlouvy se zhotovitelem – firmou TR Antoš s.r.o., Dětská hřiště, Na Perchtě 1631, 51101 Turnov. Zahrada byla převzata do užívání Mateřské školy Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvková organizace a tím byl zahájen provoz a zpřístupnění pro děti mateřské školy.
Podařilo se nám vybudovat důstojné zázemí, vedoucí k naplnění výchovně vzdělávacích cílů, tematicky orientované na svět přírody, zvířat, vztahu k nim, objevování, na rozvoj osobnosti dítěte, jeho dovedností, fantazie a představivosti. V pěkném počasí můžeme přesunout část výuky na zahradu, dostat děti do většího kontaktu s přírodou.
Revitalizovaná zahrada Mateřské školy Gorkého se proměnila v „Cirkus“. Vytvořila komunitní centrum, které mohou využívat nejen děti z mateřské školy, spolupracující organizace, ale v odpoledních hodinách od 1.5. 2012 také širší veřejnost.
Naše fotogalerie:
náhodné foto z fotogalerie
Jídelní lístek:
jídelní lístek
Ekoškolka:
Ekoškolka
Projekty školy:
projekty školy
Naši sponzoři:
naši sponzoři
Děkujeme sponzorům za finanční či hmotné dary pro naši MŠ.
Návštěvní kniha:
návštěvní kniha
msgorkeho.cz ... © 2009 peterski ... administrace